Růžek
ikonka
Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyně se nacházejí nedaleko chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mezi nejkrásnější partie patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně. Jeskyně byla známa od pradávna a je mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Vedle kostí dnes již vyhynulých pleistocenních obratlovců zde bylo nalezeno mnoho koster lidí starší doby kamenné s četnými doklady o jejich činnosti (kamenné nástroje, ohniště).

783 21 Chudobín u Litovle, Tel/Fax: 585 347 148
E-mail: mladec@caves.cz,

Zvitšit Zvětšit fotografii

 

Naučná stezka Třesín

Původní stezka vybudována počátkem osmdesátých let, rekonstruována a doplněna v roce 1999.

Délka, počet zastavení: 8 km okruh, 9

Popis trasy:
Naučná stezka vede přes krasový vrch Třesín, který je tvořen devonskými vápenci a uvnitř kterého jsou známé Mladečské jeskyně. V celé oblasti se nacházejí projevy krasové činnosti na vápencích. Jeskyně jsou na povrchu doplněny závrty, škrapy, puklinami a komíny. Mladečské jeskyně jsou komplikovaný labyrint puklinových chodeb a řícených dómů a jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Území dnešní chráněné krajinné oblasti bylo ovlivňováno lidskou činností již od neolitu. To dokládají především archeologické nálezy kosterních pozůstatků v Mladečských jeskyních, jejichž stáří je odhadováno na 35 tisíc let. V nejnižších úrovních se objevuje hladina podzemní vody. Jeskyně mají místy bohatou krápníkovou výzdobu. Prohlídka Mladečských jeskyní trvá 40 minut a délka trasy je 350 m. Otevřeno je od dubna do října. V lokalitě Varhany Brodka se nacházejí výchozy tzv. tropického krasu. Jsou zde ponory potoka, který na druhé straně Třesína vystupuje z podzemí v podobě vyvěračky.

 

 

zastavení km název zastavení
1 0 Mladeč - brána CHKO
2 0,5 Mladečské jeskyně
3 1 Plavatisko
4 2 Vrch Třesín (343 m. n. m.)
5 3,5 Lesy Třesína
6 4 Ochrana krajiny
7 5 Mohelnická brázda a Třesínský práh
8 6 Řimické vyvěračky
9 7 Romantický areál Lichtenštejnů

 

 

 

 

Mladeč - Vápencový vrch Třesín na Mladečsku mnozí znají díky chodbám a dómům klikatícím se v jeho nitru - Mladečským jeskyním. Dnes se ale podíváme na druhou stranu vrchu Třesína.

V srdci lesa se krčí tajemná jeskyně Podkova a romantické stavby Rytířská síň nebo pověstmi opředený Čertův most. Pokud máte baterku, pátrání po stopách lidí ze starší doby kamenné nebo panství Lichtenštejnů může začít.

Z místního náměstíčka v obci Mladeč se podle rozcestníku vydejte po modré kolem hostince U Kapličky. Rytířská síň je odsud vzdálena necelé dva kilometry. Celý okruh i k jeskyni Podkova a Čertovu mostu není delší než osm kilometrů. Značení se místy ztrácí, ale prudké stoupání hustým porostem stromů je znamením, že jdeme správně. Na severním svahu kopce Třesína se za chvíli rozevře chodba vedoucí do útrob skály. Třicet metrů od vstupu ústí chodba zase ven. Jeskyni Podkovu dnes můžete projít celou. Vždy tomu tak ale nebylo.

V Podkově žili lidé ze starší doby kamenné

Dvě puklinové chodby ještě za dob Lichtenštejnů končily slepě. Scházely se ale tak blízko u sebe, že nebyl problém na přání panovníků na začátku 19. století obě chodby uměle propojit.

Vznikla tak úzká prostora ve tvaru podkovy, která dala celé jeskyni jméno. Pokud se chystáte vstoupit do 50 metrů dlouhé jeskyně, kde byly kdysi objeveny pozůstatky lidí ze starší doby kamenné, musíte si na cestu posvítit.

Jinak na vás totiž čeká pravá jeskynní tma a hrozí úraz o skaliska a nejrůznější kamenné výčnělky, které puklinu protínají.

Vyhnete se tak také střetům s netopýry, pro které je jeskyně vyhledávaným zimovištěm. Ideální dobou pro vstup jsou teplé měsíce. Pokud se do Podkovy vydáte na jaře, počítejte s vlhkostí, kalužemi a blátem. Bude to dost klouzat. Hned nad Podkovou se mohutným obloukem vine Čertův most. Pověsti vyprávějí, že se čert vsadil s místním mlynářem o to, že postaví v lese most do zakokrhání kohouta. Svůj úkol stihl jen tak tak.

Za svítání sice vyrostla nad dvěma šikmými skalisky skalní brána, ale jeden kámen zůstal volně viset z klenby. Uvidíte jej i dnes. Vypadá, jako by měl každou chvíli spadnout. Zatím ale drží. Přesto se pod mostem raději moc dlouho nezdržujte. Čertův most překlenuje cestu od jeskyní k Rytířské síni, která je poslední zastávkou na naší cestě. Kdysi velkolepá stavba v podobě antického chrámu se pyšnila šestnácti jónskými sloupy.

Dnes bohužel zbyl jen jeden, síň se totiž v roce 1910 zřítila. Poslední sloup stojí v krajině jako torzo a smutná připomínka nádherné stavby na kopci, která sloužila k podávání občerstvení při reprezentačních honech.

Byl z ní nádherný výhled. Ten ale dnes zastínily košaté stromy.

reklamní pruh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Restaurace ikona
Restaurace

Music club TABU

Jediný DESIGN CLUB v Kroměříži. GOOD DRINKS - GOOD FRIENDS - GOOD MUSIC - 80. a 90. ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Kostel sv.Jana Křtitele

Stavitelství vrcholného baroka na Moravě představuje kostel sv. Jana Křtitele na Masa...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska se nachází v jednom ze tří kapitulních domů, které tvoří na Velkém...

 
 
 

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý