Textova verze

ikonka
Osobnosti Kroměříže

Osobnosti Kroměříže

Významní rodáci, spisovatelé, hudebníci, vědci, umělci ...

, Tel/Fax:

tisktisknout stránku

 

Významné osobnosti spjaté s městem Kroměříž:

 

 

 

 

Bruno ze Schauenburku (1245 – 1281) – významný evropský diplomat, rádce dvou českých králů.

 

Jan Milíč z Kroměříže  - pol. 14. stol., zastával v Kroměříži církevní úřad.

 

Bartoloměj Paprocký z Hlohol – 1579 – 1598 pobýval v Kroměříži. Zde sepisoval své dílo spojené s historií moravské šlechty.           

 

Kardinál František z Dietrichsteinu – mladý šlechtic, zvolen biskupem (1599 – ani ne ve svým třiceti letech). Podporoval církevní řády (piaristy), zvelebil Kroměříž, byla sem přenesena mincovna olomouckých biskupů, diplomatické aktivity ve městě.

 

 

Pavel Josef Vejvanovský - biskupský trubač, kapelník a skladatel, Kroměříž (1633/1639-1693). Soudě podle kupní smlouvy z roku 1644 se Václav Vejvanovský stal kaprálem hradní stráže, tedy velitelem asi dvanácti hukvaldských mušketýrů.

 

Antonín Cyril Stojan – (* 1851) arcibiskup, pozvedl Velehrad, 1887 přivedl na Sv. Hostýn jezuity, 1895 založil Matici svatohostýnskou. Jako kroměřížský probošt byl přijat ve Vatikáně papežem Piem X. u příležitosti korunovace P. Marie Svatohostýnské.   

 

František Mirovít Lorenc ( 1800 – 1863) – kroměřížský kantor, šiřitel národní kultury, ovlivnil představitele českého národa na Moravě. Zasloužil se o zušlechtění a kultivaci projevu v českém jazyce.

 

Ferdinand Stolička (1838 – 1874) – přírodovědec a geolog, přednášel na vídeňské univerzitě, zajímal se o studium Himalájí. 

 

Marie von Exner – Eschenbach (1830 – 1916) – žila ve Zdislavicích u Kroměříže, spisovatelka.

 

Maxmilián Julius Grunfeld (1856 – 1933) – představitel židovské literatury v Kroměříži.

Max Švabinský -  celým jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský, 17. září 1873 Kroměříž - 10. února 1962 Praha, byl český malíř a rytec, položil základy našeho moderního výtvarného umění 20. stol.

Václav Talich -  (1883, Kroměříž -  1961, Beroun) byl jedním z nejvýznamnějších českých dirigentů 20. století.

Jan Rybka (1886 – 1969) – překladatel orientální literatury (perský, turecký a arabský jazyk).

 

P. Jan Strakoš ( 1899 – 1966) – studoval v semináři v Kroměříži, později zde pracoval.

 

Jindřich Spáčil (1899 – 1978) – spisovatel knih pro děti i dospělé.

Antonín Tučapský - je český hudební skladatel, dirigent a pedagog.V Kroměříži začal studovat na Učitelském ústavu, pak zde i učil na Konzervatoři, působil na SPgŠ.

Prof. RNDr. Jaroslav Koutecký, DrSc. (1922 Kroměříž –2005, Berlín) byl český fyzikální chemik a předseda Grantové agentury AV ČR. 20 let strávil v emigraci.

Josef Brauchbar – ( ٭1905) pekař a majitel proslulé pekárny ve Volní ulici, válečný hrdina.

Gustav Brom – po první světové válce se rodiči přestěhovali do Kroměříže. Jeho otec pocházel ze Šelešovic. Dirigent, skladatel, hudebník a zpěvák.

Jaromír Hnilička – (* 1932) na Slovensku. Po válce se přistěhovali do Kroměříže, navštěvoval gymnázium, bydleli na Milíčově náměstí. Člověk širokého uměleckého i lidského rozmachu. Uznávaný český i evropský jazzman a skladatel.

Prof. Alois Hajda – (1928 nar. v Kroměříži), režisér, pedagog a rektor.

 

Boris Krajný – (* 1945 v Kroměříži) klavírní virtuos, absolvoval zde konzervatoř, známý v celosvětovém měřítku.    

 

Felix Slováček -  (* 1943 v Malenovicích), u nás i ve světě je nejznámějším absolventem zdejší konzervatoře. Hudebník, dirigent.

 

Josef A. Zentrich – fytoterapeut, specialista „na bylinky“ a na přírodní léčbu vůbec. Do KM se přistěhoval až v roce 1996. Je od 70. let členem farmakologické sekce České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde působil v oblasti přírodních léčiv.

 

JUDr. František Kožík – je jedním z našich nejplodnějších a neúspěšnějších spisovatelů, autor románů, povídek, pohádek, cestopisů, operních i operetních libret, divadelních her, v letech 1915 – 1919 v Kroměříži  bydlel a chodil do cvičné školy při Učitelském ústavu.

 

František Sysel – proslulý restaurátor, akademický malíř. Nejznámější dílo, které restauroval je Tizianův obraz Apollo trestající Marsya.

 

Jaromír Tomeček – nar. 1906 v Kroměříži. Je proslulým spisovatelem a vypravěčem. Jeho dílo pojednává o přírodě a o lidech v ní žijících.

 

Karel Kryl – nar. 1944 v Kroměříži. Byl básník s kytarou, psal poezii, knížky si sám ilustroval či graficky upravoval, pracoval jako redaktor GFE v Mnichově.                                                                             

JUDr. Jaroslav Pospíšil – nar. 1941 v Janovicích u Holešova. Je „historizující právník“. Celá léta shromažďoval archivní materiály z mnoha okresů (KM, ZL, UH, VS ….). Spolupracoval s Úřadem pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu.

 

Miloš Macourek –( nar. 1926 v Kroměříži),  napsal okolo 80 scénářů. Je spisovatel, básník, autor povídek, pohádek, autor animovaných či loutkových filmů, dramaturg, scénarista televizních i celovečerních filmů.

 

Univ. Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl CSc. – od r. 1957 působí v Kroměříži v Psychiatrické léčebně. Je jedním z našich nejvýznačnějších odborníků v oblasti klinické psychologie. Je jedním ze zakladatelů naší hypnologie, specialista v oblasti manželské terapie, specializuje se na neurózy.

 

Karel Kachyňa – nar. 1924 ve Vyškově. V jeho deseti letech se rodina odstěhovala do Kroměříže. Pobýval zde 20 let. Je představitelem naší kinematografie.

 

 

Více o městě Kroměříž najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

  

reklamní pruh
Normalni verze