Růžek
ikonka
Osobnosti Kroměříže

Osobnosti Kroměříže

Významní rodáci, spisovatelé, hudebníci, vědci, umělci ...

, Tel/Fax:

 

Významné osobnosti spjaté s městem Kroměříž:

 

 

 

 

Bruno ze Schauenburku (1245 – 1281) – významný evropský diplomat, rádce dvou českých králů.

 

Jan Milíč z Kroměříže  - pol. 14. stol., zastával v Kroměříži církevní úřad.

 

Bartoloměj Paprocký z Hlohol – 1579 – 1598 pobýval v Kroměříži. Zde sepisoval své dílo spojené s historií moravské šlechty.           

 

Kardinál František z Dietrichsteinu – mladý šlechtic, zvolen biskupem (1599 – ani ne ve svým třiceti letech). Podporoval církevní řády (piaristy), zvelebil Kroměříž, byla sem přenesena mincovna olomouckých biskupů, diplomatické aktivity ve městě.

 

 

Pavel Josef Vejvanovský - biskupský trubač, kapelník a skladatel, Kroměříž (1633/1639-1693). Soudě podle kupní smlouvy z roku 1644 se Václav Vejvanovský stal kaprálem hradní stráže, tedy velitelem asi dvanácti hukvaldských mušketýrů.

 

Antonín Cyril Stojan – (* 1851) arcibiskup, pozvedl Velehrad, 1887 přivedl na Sv. Hostýn jezuity, 1895 založil Matici svatohostýnskou. Jako kroměřížský probošt byl přijat ve Vatikáně papežem Piem X. u příležitosti korunovace P. Marie Svatohostýnské.   

 

František Mirovít Lorenc ( 1800 – 1863) – kroměřížský kantor, šiřitel národní kultury, ovlivnil představitele českého národa na Moravě. Zasloužil se o zušlechtění a kultivaci projevu v českém jazyce.

 

Ferdinand Stolička (1838 – 1874) – přírodovědec a geolog, přednášel na vídeňské univerzitě, zajímal se o studium Himalájí. 

 

Marie von Exner – Eschenbach (1830 – 1916) – žila ve Zdislavicích u Kroměříže, spisovatelka.

 

Maxmilián Julius Grunfeld (1856 – 1933) – představitel židovské literatury v Kroměříži.

Max Švabinský -  celým jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský, 17. září 1873 Kroměříž - 10. února 1962 Praha, byl český malíř a rytec, položil základy našeho moderního výtvarného umění 20. stol.

Václav Talich -  (1883, Kroměříž -  1961, Beroun) byl jedním z nejvýznamnějších českých dirigentů 20. století.

Jan Rybka (1886 – 1969) – překladatel orientální literatury (perský, turecký a arabský jazyk).

 

P. Jan Strakoš ( 1899 – 1966) – studoval v semináři v Kroměříži, později zde pracoval.

 

Jindřich Spáčil (1899 – 1978) – spisovatel knih pro děti i dospělé.

Antonín Tučapský - je český hudební skladatel, dirigent a pedagog.V Kroměříži začal studovat na Učitelském ústavu, pak zde i učil na Konzervatoři, působil na SPgŠ.

Prof. RNDr. Jaroslav Koutecký, DrSc. (1922 Kroměříž –2005, Berlín) byl český fyzikální chemik a předseda Grantové agentury AV ČR. 20 let strávil v emigraci.

Josef Brauchbar – ( ٭1905) pekař a majitel proslulé pekárny ve Volní ulici, válečný hrdina.

Gustav Brom – po první světové válce se rodiči přestěhovali do Kroměříže. Jeho otec pocházel ze Šelešovic. Dirigent, skladatel, hudebník a zpěvák.

Jaromír Hnilička – (* 1932) na Slovensku. Po válce se přistěhovali do Kroměříže, navštěvoval gymnázium, bydleli na Milíčově náměstí. Člověk širokého uměleckého i lidského rozmachu. Uznávaný český i evropský jazzman a skladatel.

Prof. Alois Hajda – (1928 nar. v Kroměříži), režisér, pedagog a rektor.

 

Boris Krajný – (* 1945 v Kroměříži) klavírní virtuos, absolvoval zde konzervatoř, známý v celosvětovém měřítku.    

 

Felix Slováček -  (* 1943 v Malenovicích), u nás i ve světě je nejznámějším absolventem zdejší konzervatoře. Hudebník, dirigent.

 

Josef A. Zentrich – fytoterapeut, specialista „na bylinky“ a na přírodní léčbu vůbec. Do KM se přistěhoval až v roce 1996. Je od 70. let členem farmakologické sekce České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde působil v oblasti přírodních léčiv.

 

JUDr. František Kožík – je jedním z našich nejplodnějších a neúspěšnějších spisovatelů, autor románů, povídek, pohádek, cestopisů, operních i operetních libret, divadelních her, v letech 1915 – 1919 v Kroměříži  bydlel a chodil do cvičné školy při Učitelském ústavu.

 

František Sysel – proslulý restaurátor, akademický malíř. Nejznámější dílo, které restauroval je Tizianův obraz Apollo trestající Marsya.

 

Jaromír Tomeček – nar. 1906 v Kroměříži. Je proslulým spisovatelem a vypravěčem. Jeho dílo pojednává o přírodě a o lidech v ní žijících.

 

Karel Kryl – nar. 1944 v Kroměříži. Byl básník s kytarou, psal poezii, knížky si sám ilustroval či graficky upravoval, pracoval jako redaktor GFE v Mnichově.                                                                             

JUDr. Jaroslav Pospíšil – nar. 1941 v Janovicích u Holešova. Je „historizující právník“. Celá léta shromažďoval archivní materiály z mnoha okresů (KM, ZL, UH, VS ….). Spolupracoval s Úřadem pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu.

 

Miloš Macourek –( nar. 1926 v Kroměříži),  napsal okolo 80 scénářů. Je spisovatel, básník, autor povídek, pohádek, autor animovaných či loutkových filmů, dramaturg, scénarista televizních i celovečerních filmů.

 

Univ. Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl CSc. – od r. 1957 působí v Kroměříži v Psychiatrické léčebně. Je jedním z našich nejvýznačnějších odborníků v oblasti klinické psychologie. Je jedním ze zakladatelů naší hypnologie, specialista v oblasti manželské terapie, specializuje se na neurózy.

 

Karel Kachyňa – nar. 1924 ve Vyškově. V jeho deseti letech se rodina odstěhovala do Kroměříže. Pobýval zde 20 let. Je představitelem naší kinematografie.

 

 

Více o městě Kroměříž najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

  

reklamní pruh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Music club TABU

Jediný DESIGN CLUB v Kroměříži. GOOD DRINKS - GOOD FRIENDS - GOOD MUSIC - 80. a 90. ...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel Bouček

Hotel Bouček je umístěn v historickém centru města Kroměříže, kde navazuje na tradici...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Historie města

... přezdívané Hanácké Athény ... Prvopočátky města jsou přisuzovány trhové vsi, k...

Libosad zv. Květná zahrada

Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna ze 17. století byla po 200let místem ražby mincí a medailí olomouc...

 
 
 

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý