Růžek
ikonka
Přírodní rezervace Záskalí

Přírodní rezervace Záskalí

Vrcholová skalnatá partie Chřibů a jižní svah táhnoucí se od Kudlovské doliny směrem k Bunči, asi 3,5 km východně od střediska Bunč v nadm. výšce 320 - 420 m, v katastrálním území Kostelany. Rozloha: 31,85 ha.

Zvitšit Zvětšit fotografii
Vyhlášení: nařízení Okresního úřadu Kroměříž č. 4/95 ze dne 3. 7. 1995. Důvod vyhlášení: ochrana původních dubových bučin a pískovcových skalních útvarů.

Geologie, půdní poměry: izolované skály a trosky mrazových srubů na hřebeni Chřibů jsou budovány ze slepencovito-pískovcových hornin račanské jednotky soláňských vrstev. Pískovce jsou středně až hrubě zrnité, silně zvětralé. Tvoří je křemen, ortoklas, biotit, muskovit a jílové minerály, živce a fylity. Skalní útvary vystupují ve vrcholové části hřbetu, kde tvoří dlouhý pás izolovaných skalek a jednak v severním svahu hřbetu.

Botanika: z lesnického hlediska představují porosty v CHÚ ukázky společenstev typu dubových bučin a lipových javořin s výskytem chráněného ohroženého druhu kruštíku modrofialového modrofialový (Epipactis purpurata). V podrostu je bohatý porost kapradin, např. kapraď samec, papradka samičí, různé druhy ostříc, bažanka vytrvalá, svízel vonný, konvalinka vonná, lýkovec jedovatý, samorostlík klasnatý, vraní oko čtyřlisté aj. Ze vzácných dřevokazných hub zde byl v r. 2002 nalezen korálovec bukový (Hericium clathroides).

Zoologie: v oblasti se vyskytují běžné druhy lesní fauny, podrobný průzkum nebyl prováděn.

Hospodářské využívání, management: porosty v CHÚ svým dřevinným složením odpovídají přirozené druhové skladbě pro dané ekologické podmínky. Příměs smrku a modřínu není výrazná a v rámci obnovy porostů budou tyto druhy přednostně vybírány.
reklamní pruh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Music club TABU

Jediný DESIGN CLUB v Kroměříži. GOOD DRINKS - GOOD FRIENDS - GOOD MUSIC - 80. a 90. ...

Restaurace ikona
Restaurace

Music club TABU

Jediný DESIGN CLUB v Kroměříži. GOOD DRINKS - GOOD FRIENDS - GOOD MUSIC - 80. a 90. ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Sněmovní sál

Po požáru zámku v roce 1752 shořelo druhé poschodí a střecha severozápadního křídla z...

Zámecká galerie

Významnou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži je proslulá obrazárna, představu...

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska se nachází v jednom ze tří kapitulních domů, které tvoří na Velkém...

Arcibiskupský zámek

Renesanční stavba, na jejímž místě stálo hradisko patrně již v době Velkomoravské říš...

 
 
 

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý