Růžek
ikonka
Přírodní památka Obora

Přírodní památka Obora

Přírodní památka Obora se rozkládá asi 3 km jižně od Kroměříže na mírném zalesněném svahu stejnojmenného kopce Obora (známý také pod názvem Hvězda), na severní straně, v nadm. výšce 224-253 m. Přístupná je po polní cestě od místní části Kroměříže - Kotojed a z Těšňovic. Katastrální území Kotojedy, parc. č. 151/1, kultura - les, LZ Kroměříž, polesí Zámeček, les. odd. 22. Výměra 14,4446 ha.

, Tel/Fax:

Zvitšit Zvětšit fotografii
Vyhlášení: Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR č. j. 20766/55 ze dne 4. 7. 1956. Důvod vyhlášení: Ochrana druhově původního listnatého lesa s četnými druhy chráněných rostlin v podrostu.

Geologie, půdní poměry: Podle geologické mapy zasahují na území PP Obora oligocenní sedimenty, tvořené vápnitými jílovci a pískovci. Půdy jsou hlinitopísčité až písčitohlinité, místy podzolové, chudé.

Botanika: Původně keřnatá stráň s pískovcovými lomy, nyní je zalesněna smíšeným lesem, ve kterém převládají listnaté stromy. Les je možné charakterizovat jako habrovou doubravu, ve stromovém patru dominuje habr obecný, častý je dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, javor klen. V keřovém patru nacházíme lísku obecnou, ptačí zob obecný, svídu krvavou, brslen evropský, hloh obecný. V podrostu se vyskytuje řada chráněných a vzácných druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), ze vstavačovitých bradáček vejčitý (Listera ovata), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), okrotice bílá (Cephlalanthera damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vzácný sklenobýl bezlistý (Tripogium aphylum, naposledy nalezen v r. 1977). Dále se zde vyskytují: lýkovec jedovatý, hojně konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý, plicník lékařský, violka lesní, hvězdnice chlumní (Aster amellus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a řada druhů ostřic.

Zoologie: V PP Obora se vyskytují běžné druhy lesních ptáků jako rehek zahradní, pěnice černohlavá, budníček menší, z plazů slepýš křehký. Z hmyzu se zde vyskytuje několik druhů tesaříků, např. Anoplodera rufipes, Obrium cantharinum, Saperda scalaris, Stenostola ferrea. Na staré třešně je vázán dnes již mizející krasec třešňový (Anthaxia candens).

Hospodářské využívání, management: V rámci lesního hospodaření je prováděna probírka situovaná do hustších partií s redukcí jehličnanů a habru a podporou dubu. Lokalita však trpí blízkostí velké městské aglomerace Kroměříže. Je negativně zatěžována jízdou na koních, kolech i motocyklech a pořádáním orientačních běhů. V bezprostředním sousedství jsou dvě střelnice.
reklamní pruh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Restaurace ikona
Restaurace

Restaurace a kavárna Scéna

Nabízíme posezení v příjemném prostředí kavárny a restaurace s širokým výběrem jídel ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna ze 17. století byla po 200let místem ražby mincí a medailí olomouc...

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska se nachází v jednom ze tří kapitulních domů, které tvoří na Velkém...

Kostel sv.Jana Křtitele

Stavitelství vrcholného baroka na Moravě představuje kostel sv. Jana Křtitele na Masa...

 
 
 

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý