Růžek
ikonka
Přírodní památka Drážov

Přírodní památka Drážov

Výslunná travnatá stráň leží jižně od obce Zdounky, u polní cesty vedoucí do obce Divoky v podhůří Chřibů, v nadm. výšce 280 m. Katastrální území Zdounky, parc. č. 371, 584, 588, 592, 597, 600, 602, 603, 606, 608, 609, 614, 615, 618, 618/2. Kultura: travnaté louky. Výměra: 0,3515 ha.

Zvitšit Zvětšit fotografii
Vyhlášení: Výnos Ministerstva kultury č. j. 1313/53 ze dne 30. 9. 1953. Důvod vyhlášení: Výskyt teplomilných rostlinných společenstev na keřnaté výslunné stráni.

Geologie, půdní poměry: Území je tvořeno paleogenními horninami, a to vrstvami vápnitých jílů, slínů a pískovců. Na většině území se vyskytují půdy hnědozemního typu, na jižní straně, přecházející v aluvium vodního toku, pak půdy glejové.
Botanika: Bohatě vyvinuté keřové patro tvoří trnka, ptačí zob obecný, svída krvavá, hloh jednosemenný, brslen evropský, růže šípková. V bylinném patru jsou zastoupeny četné teplomilné druhy: vstavač vojenský (Orchis militaris), malá populace s několika desítkami jedinců v roce 2001, vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), bradáček vejčitý (Listera ovata), oman mečolistý (Inula ensifolia), hvězdnice pahoreční (Aster amellus), černohlávek velkokvětý, len tenkolistý (Linum tenuifolium), divizna rakouská, hvozdík kartouzek, pupava bezlodyžná, jehlice trnitá, řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), pipla osmahlá (Nonea pulla), vítod, zvonek klubkatý (Campanula glomerata), rozrazil ožankolistý (Veronica teucrium), zárazy, ostřice plstnatá (Carex tomentosa) aj.


Zoologie: Zoologický průzkum nebyl prováděn. Z motýlů se vyskytuje např. bělásek řeřichový a hrachorový, žluťásek řešetlákový, perleťovec nejmenší, ostruháček ostružinový, modrásci aj.

Hospodářské využívání, management: Vzhledem k tomu, že PP má velmi malou rozlohu, je ohrožena nežádoucí sukcesí křovin, hlavně svídy krvavé a ruderalizací okrajových partií. V rámci údržby je proto pravidelně každý rok prováděna redukce keřového náletu a sečení plochy.
reklamní pruh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Bouček

Hotel Bouček je umístěn v historickém centru města Kroměříže, kde navazuje na tradici...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Arcibiskupský zámek

Renesanční stavba, na jejímž místě stálo hradisko patrně již v době Velkomoravské říš...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Libosad zv. Květná zahrada

Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna...

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna ze 17. století byla po 200let místem ražby mincí a medailí olomouc...

 
 
 

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý