Růžek
ikonka
Přírodní památka Komínky

Přírodní památka Komínky

Vrcholová skalnatá partie Chřibů táhnoucí se od Kudlovické doliny směrem k Bunči, asi 1 km vzdálené od rekreačního střediska Bunč v nadm. výšce 523 m. Katastrální území Kostelany, parc. č. 901/1, LZ Kroměříž, polesí Kostelany, les. odd. 5e1, kultura - les. Výměra 0,5 ha.

Zvitšit Zvětšit fotografii
Vyhlášení: Usnesení rady ONV Kroměříž ze dne 5. 4. 1967. Důvod vyhlášení: Ochrana morfologicky zajímavé skupiny pískovcových skalních útvarů.

Geologie, půdní poměry: Izolované skály a trosky mrazových srubů Komínky jsou budovány ze slepencovito-pískovcových hornin račanské jednotky soláňských vrstev. Pískovce jsou středně až hrubě zrnité, silně zvětralé. Tvoří je křemen, ortoklas, biotit, muskovit a jílové minerály, živce a fylity. Skalní útvary vystupují jednak ve vrcholové části hřbetu, kde tvoří asi 40 m dlouhý pás izolovaných skalek a jednak v severním svahu hřbetu.

Botanika: Okolí zarůstá na skalní suti bukem, dubem a habrem, v bylinném patře je hojný porost různých druhů kapradin jako osladič obecný (Polypodium vulgare), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athirium filix-femina), roztroušeně se vyskytují kapraď rakouská (Dryopterix austriaca), bukovinec kapraďovitý (Phegopteris dryopteris) a hasivka orličí (Pteridium aquilinum). Za semenných rostlin se zde vysktytují běžné lesní druhy: samorostlík klasnatý (Actaea spicata), mařinka vonná (Asperula odorata), kyčelnice cibulkatá (Dentaria bulbifera). Méně hojná je třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), ostřice chlupatá (Carex pilosa), strdivka jednokvětá (Melica uniflora).

Zoologie: v oblasti se vyskytují běžné druhy lesní fauny typické pro oblast Chřibů, podrobný průzkum nebyl prováděn, z obojživelníků byl pozorován čolek horský (Triturus alpestris).

Hospodářské využívání, management: Lokalita leží u turisticky značené trasy (na vrchol je vyznačena krátká odbočka) a je hojně navštěvována. Největší ze skal byla v minulosti člověkem změněna vysekáním schůdků a vybudováním vyhlídkově plošiny, která dnes není funkční vzhledem k okolnímu vzrostlému lesnímu porostu.

Na podzim roku 2000 byla část západního svahu vykácena. Menší skalní útvary se nacházejí i mimo vlastní rezervaci, esteticky zajímavé je území asi 500 m západně (fotografie níže). V blízkém okolí jsou dvě další zvláště chráněná území podobného charakteru - PR Záskalí a PP Budačina (okres Zlín).
reklamní pruh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Bouček

Hotel Bouček je umístěn v historickém centru města Kroměříže, kde navazuje na tradici...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Kostel sv. Mořice

Kostel sv. Mořice je situován v historickém centru města, na Stojanově náměstí....

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna ze 17. století byla po 200let místem ražby mincí a medailí olomouc...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska se nachází v jednom ze tří kapitulních domů, které tvoří na Velkém...

 
 
 

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý