Růžek
ikonka
Přírodní památka Rameno Moravy

Přírodní památka Rameno Moravy

Přírodní památka Rameno Moravy se nachází na levém břehu řeky Moravy u mostu v Miňůvkách, asi 2 km severovýchodně od Kroměříže, v k. ú. Miňůvky, nadm. výška 191 m n. m., výměra 1,5851 ha.

Zvitšit Zvětšit fotografii
Vyhlášení: Zřízeno nařízením Okresního úřadu Kroměříž č.1/1995 ze dne 12.4.1995. Důvod vyhlášení: slepé rameno Moravy s přirozenými vodními a mokřadními společenstvy rostlin a živočichů, jediná přirozená lokalita stulíku žlutého na Kroměřížsku.

Geologie, půdní poměry: geologický podklad tvoří aluviální hlinité náplavy.

Botanika: plošně relativně malý zbytek slepého ramene řeky Moravy má vzhledem k okolní zemědělsky využívané krajině značnou biologickou hodnotu. Z dřevin převládají olše lepkavá, dub letní, vrby, jasan ztepilý. Z vodních a vlhkomilných druhů rostlin zde rostou stulík žlutý, kosatec žlutý, orobinec širolistý, kyprej vrbice, vrbina obecná, pryskyřník plazivý, kostival lékařský.

Zoologie: z obojživelníků byl prokázán výskyt komplexu vodních skokanů zelených, skokana štíhlého (Rana dalmatina), rosničky zelené (Hyla arborea), ropuchy obecné (Bufo bufo). Z vodních měkkýšů byli nalezeni okružák ploský, škeble rybniční a plovatka bahenní. Na lokalitě pravidelně loví ledňáček říční, jako host se zde objevuje i bobr evropský.

Hospodářské využívání, management: pro lokalitu znamenala jisté ohrožení úprava břehů Moravy v minulosti. Díky propojení lokality s vlastní řekou nebyl vodní režim vážně narušen. Nepříznivě působí obohacování fytocenóz o nepůvodní druhy rostlin, zejména javoru jasanolistého a netýkavky Royleovy.
reklamní pruh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Penzion a restaurace Zlobice

Penzion a restauraci Zlobice najdete v blízkosti krásného města Kroměříž, nazývaného ...

Restaurace ikona
Restaurace

Vegetariánská restaurace

Restaurace se nachází v samém centru historické Kroměříže, jen několik kroků od vcho...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Kostel sv.Jana Křtitele

Stavitelství vrcholného baroka na Moravě představuje kostel sv. Jana Křtitele na Masa...

Historie města

... přezdívané Hanácké Athény ... Prvopočátky města jsou přisuzovány trhové vsi, k...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

 
 
 

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý