Textova verze

ikonka
Chřiby

Chřiby

Horské pásmo Chřiby zabírá plošně nevelkou oblast střední Moravy a odděluje severní rovinatou Hanou od jižních rovin Moravského Slovácka.

, Tel/Fax:
WWW: http://www.chriby.cz

tisktisknout stránku
Zvitšit Zvětšit fotografii

Nejvyšších výšek Chřibů dosahují vrcholy Brdo (586 m), Ocásek (553 m), Hrad (551 m), Jílová (544 m), Holý kopec (548 m), Lenivá hora (462 m), Kozinec (494 m). Pískovcové svahy této vrchoviny jsou porostlé listnatými lesy s výskytem různých druhů stromů. Nejvíce se objevují duby, buky, lípy, olše, javory a většina jejich podrostu. Severní částí pohoří Chřiby protéká řeka Morava a na jeho svazích pramení množství drobných potoků a říček, které se do Moravy vlévají. Podnebí řadí Chřiby mezi mírně teplé oblasti. Teploty v zimních měsících se pohybují kolem -2 - -4oC, v letním období dosahují cca 16 - 18oC. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je přibližně 60 - 80, počet letních dnů je cca 40 - 50.

Chřiby nezabírají velké území a přesto zde najdeme velmi hodnotné přírodovědné i krajinářské lokality. Nepatří sice mezi chráněné krajinné oblasti, ale nachází se zde 2 přírodní parky a 12 zvláště chráněných území - jedná se o 4 přírodní rezervace a 8 přírodních památek. Slouží k ochraně místní flóry a fauny, která je zde druhově velmi pestrá a bohatá. Nejzajímavější skupinou jsou bezobratlí živočichové včetně vzácných korýšů a dále zde žijí některé vzácné druhy obratlovců, zejména plazi a obojživelníci.
      V popisovaném území se nachází 12 maloplošných zvláště chráněných území ( 4 přírodní rezervace, 8 přírodních památek ), 2 přírodní parky. Přírodní i historické zajímavosti přibližují návštěvníkům tři naučné stezky.

Přírodní rezervace:
Holý kopec - k.ú. Buchlovice, okres Uherské Hradiště, výměra 92,09 ha - lesní komplex přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy flóry a fauny.
Moravanské louky - k.ú. Moravany, okres Hodonín, výměra 8,7 ha - lužní společenstvo v centrální části Chřibů s prvky teplomilné a vlhkomilné vegetace s řadou chráněných druhů rostlin.
Stará hráz - k.ú. Lískovec, okres Kroměříž, výměra 7,76 ha - společenstvo přirozených květnatých bučin a jasanových olšin s výskytem chráněných druhů rostlin.
Záskalí - k.ú. Kostelany, okres Kroměříž, výměra 31,82 ha - společenstva typu bohatých dubových bučin s výskytem vzácných druhů rostlin.

Přírodní památky:

Barborka - k.ú. Buchlovice, okres Uherské Hradiště, výměra 7,96 ha - stará přirozená dubová bučina s reliktní borovicí na pískovcových bradlech.
Drážov - k.ú. Zdounky, okres Kroměříž, výměra 0,35 ha - výslunná stráň s teplomilnou květenou.
Kamenec - k.ú. Zdounky, okres Kroměříž, výměra 3,0 ha - vlhká olšina a travnatá stráň s jalovci.
Kazatelna - k.ú. Koryčany, okres Kroměříž - skalisko z pískovce magurské vrstvy.
Komínky - k.ú. Kostelany, okres Kroměříž - soustava skal a skalek z magurského pískovce v porostu tvořeném bukem, dubem a habrem a bohatým bylinným patrem.
Kozel - k.ú. Koryčany, okres Kroměříž - velký skalnatý blok z magurského pískovce v bohatém bukovém porostu.
Obora - k.ú. Kotojedy, okres Kroměříž, výměra 14,44 ha - zalesněný svah kopce Obora s četnými druhy vzácných a chráněných druhů rostlin.
Pískovcové skály a jeskyně Budačina - k.ú. Halenkovice, okres Zlín, výměra 8,06 ha - komplex několika mohutných pískovcových skal s pseudokrasovou jeskyní.

Přírodní parky
Chřiby - výměra 9 790 ha - na 21 katastrálních území obcí v okrese Kroměříž je chráněna příroda a krajinný ráz této části Chřibů.
Stříbrnické paseky - výměra 154 ha - ochrana krajinného rázu území s roztroušenou zástavbou na JZ svazích Chřibů v okrese Uherské Hradiště.

Vycházkový okruh kolem Bunče

     

Oblast: Zdounecko

Info o trase

Typ trasy: Turistická

Délka trasy: 9 km

Obtížnost: středně obtížná

Převýšení: 

Místa, objekty (zastávky) na trase

 Č.

 Místo (zastávka)

 Nadm. výška

1

 Bunč   

 544 m n.m.

2

 Brdo   

 586,7 m n.m.

3

 Roštínská kaple   

 350 m.n.m.

4

 Bunč   

 544 m n.m.

 

 

       Z Bunče vykročíme po červené značce hraniční hřebenovou lesní cestou směrem na Brdo. Je to pohodlná lesní cesta, po deštích blátivá. Asi 1 km chůze od Bunče se po naší levé straně objevuje mohutné skalisko Vylízaná skála (528,5 m n m.). Bude-li hezky, určitě nás tato skála zláká. Opustíme značenou turistickou cestu, zdoláme mladý lesík a nejbezpečnější cestou můžeme na skálu vystoupit. Bude to sice malé, ale přece jenom dobrodružství. Po prohlídce se musíme vrátit na značenou cestu a pokračujeme ve směru na Brdo. Asi 2 km pochodu od Bunče budeme mít po pravé ruce krátký hřeben Malého Brda (556 m n m.). Tento výrazný hřeben je mimo značku. Odbočení se nám vyplatí. Odměnou je nádherný výhled do kroměřížské kotliny. Na turistické křižovatce pod Brdem červená značka pro nás končí. Dále budeme pokračovat po zelené, ale ještě před tím si vystoupíme na nedaleký chřibský vrchol Brdo (587 m n m.). Zde můžeme navštívit nově vybudovanou rozhledu, která nám nabídne překrásný výhled do širého okolí. Vrátíme se zpět na turistickou křižovatku a po zelené značce sestupujeme do údolí roštínským polesím k našemu cíli: Roštínské kapli. Kaplička byla postavena v roce 1907 a je od Roštína vzdálena 1,5 km. Od Roštínské kaple se orientujeme žlutou turistickou značkou, která nás přivede zpět na Bunč, významné rekreační a turistické středisko. Náš vycházkový okruh se uzavřel.

 

 

 

Naučná stezka "Fauna a flóra Chřibů"

     

Oblast: Uherskohradišťsko

Info o trase

Typ trasy: Naučná stezka

Délka trasy: 5,5 km

Obtížnost: méně náročná

 

 

       Naučnou stezku zbudovala v roce 1997 Střední zemědělská a rodinná škola ve Starém Městě na území školní honitby v katastrálním území obcí Modrá a Velehrad. Stezka je dlouhá 5,5 km a má 5 zastávek s vysvětlujícími černobílými panely.

Přehled jednotlivých zastávek:
1 - "U Hotelu": Přírodní poměry Chřibů
2 - "Nad Modrou": Společenstva lesních okrajů, sadů a luk
3 - "U Laveček": Společenstva lesních rybníků a mokřadů
4 - "Orlová": Společenstva doubrav
5 - "Hrušová": Společenstva bučin

 

reklamní pruh
Normalni verze