Textova verze

ikonka
Zámecká galerie

Zámecká galerie

Významnou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži je proslulá obrazárna, představující návštěvníkům špičková díla evropského malířství.

Adresa - ukázat na mapě

Sněmovní náměstí, Tel/Fax:

tisktisknout stránku
Zvitšit Zvětšit fotografii
Sbírku založil po svém nástupu do úřadu olomoucký biskup Karel II. Lichtenstein zároveň s opravou zámku zničeného vpádem švédských vojsk během třicetileté války. Za základ vzal staré zámecké fondy, které doplnil nákupem jednotlivých děl i celých kolekcí. Zaměstnával řadu malířů, kopistů. Mimo jiné také získal za 30 000 zlatých cennou kolekci 228 obrazů a grafiky německých, italských, holandských a vlámských malířů od bratří Imstenraedových z Kolína nad Rýnem. Byli to synovci sběratele umění Jabacha, jehož sbírka se stala základem obrazové galerie pařížského Louvru. Nejznámějším a nejcennějším dílem Lichtensteinovy sbírky je bezesporu obraz benátského mistra Tiziana Vecellia, zv. Tizian, (1488-1576) s názvem Apollo a Marsyas. Umělec zde ztvárnil antický mýtus o hudebním souboji satyra Marsya a boha Apollona. Jedna z postav na plátně, král Midas, který měl o vítězi rozhodnout, nese Tizianovu podobu.Obraz vzbudil velkou pozornost na světových výstavách v Londýně, Benátkách, Washingtonu a Paříži. Za prvního olomouckého arcibiskupa hraběte Colloredo-Waldsee byly na konci 18.století při úpravách interiéru Trůnního sálu a Malé jídelny obrazy fixovány na stěny dřevěnými lištami a současně upraveny v duchu dob seříznutím nebo doplněním do potřebných formátů, tzv. paneláží. Arcibiskup Kohn nechal na konci 19. stol. sbírku postupně restaurovat vídeňskými odborníky a v roce 1899 ji zpřístupnil veřejnosti jako obrazovou galerii. Ta byla v průběhu doby několikrát upravována, poslední reinstalace a nové architektonické řešení sálů pochází z 90. let 20.stol. Mezi cenné exponáty patří, kromě již zmíněného obrazu Apollo a Marsyas, díla Lucase Cranacha st. Stětí sv. Jana Křtitele a Stětí sv. Kateřiny (asi 1515), Latona a sedláci Annibale Carracciho (kolem 1588). Nizozemské malířství 16. a 17. stol. je zastoupeno např. Janem Brueghelem a jeho Selskou rvačkou (kolem 1610) nebo dílem Anglický král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie (mezi lety 1632-1634). Anthonise van Dycka. Paolo Caliari, zv. Veronese, je utorem obrazu Jedenáct apoštolů (kolem 1575), Hans von Aachen díla Dva smějící se hoši (před 1574). Hodnotný je bezesporu i soubor 62 portrétů olomouckých biskupů. V zámeckých sbírkách je také uložena bohatá kolekce kreseb a grafických listů, která se řadí k nejhodnotnějím uměleckým sbírkám u nás.
reklamní pruh
Normalni verze