Růžek
ikonka
Byla ukončena rekonstrukce silnice Šelešovice – Olšina

Datum: 20. 10. 2015, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

... Zlínský kraj ...

ilustracni obrazek

 

Byla ukončena rekonstrukce silnice Šelešovice – Olšina

 

Slavnostním přestřižením pásky za účasti krajského radního Ing. Jaroslava Kučery, zástupců Ředitelství silnic Zlínského kraje a zástupců zhotovitele byla v pondělí 19. října 2015 předána do plného užívání rekonstruovaná silnice II/432 v úseku Šelešovice – Olšina na Kroměřížsku. Dílo v hodnotě téměř 30 milionů korun bylo spolufinancováno dotačními prostředky EU v rámci ROP Střední Morava.

 

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/432 v úseku od začátku obce Šelešovice do místa vzdáleného cca 120 metrů za křižovatkou se silnicí III/43224 ve směru na Skržice. Celková délka úseku je 2 400 metrů.

 

V rámci stavby byly v průtahu obce Šelešovice a Olšina položeny dvě živičné vrstvy v celkové výšce 100 milimetrů. Niveleta vozovky, původní směrové a šířkové uspořádání silnice byly zachovány. V Šelešovicích byla původní pravostranná obruba nahrazena novou včetně přídlažby ze žulových kostek. Součástí stavby v průjezdním úseku byla rovněž stavební úprava dešťových vpustí, spočívající v jejich pročištění a výškové úpravě. V extravilánovém úseku mezi obcí Šelešovice a Olšina byla odfrézována obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů a byly položeny dvě živičné vrstvy v celkové tloušťce 100 milimetrů.

 

V úseku od konce Olšiny po konec řešeného úseku stavební úprava silnice spočívala ve výškové úpravě nivelety vozovky v místě železničního přejezdu. V tomto úseku byla provedena kompletní výměna konstrukce vozovky. Součástí stavby byla úprava křižovatky se silnicí III/43224 (směr Soběsuky) včetně posunu původního levostranného zastávkového pruhu linkové osobní dopravy a nástupiště a stavební úprava pravostranného zastávkového pruhu včetně nástupiště. Bylo upraveno napojení místních a účelových komunikací a upraveny nájezdy a sjezdy na přilehlé nemovitosti. Přistoupilo se též k obnovení silničních příkop z důvodu zajištění odvodnění silnice, k úpravě nezpevněných krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu), doplnění nebo výměně bezpečnostních zařízení podle platných norem a k obnově dopravního značení.

 

Během výstavby musel zhotovitel řešit tři komplikace. Vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů došlo v průběhu jarních měsíců k erozi půdy a tím k zanesení silničního tělesa (příkopy a svahy) naplavenou zeminou. Pro zajištění správné funkce odvodnění silnice bylo z toho důvodu nutno provést větší rozsah zemních prací, než předpokládal původní projekt. A za účelem zabránění stékání vod ze silnic II/432 k rodinnému domu čp. 21 bylo nutno zřídit novou silniční obrubu v délce 33 metrů a betonový skluz do příkopy. Dále vzhledem ke stížnostem majitelů mlýna na vodu stékající z komunikace přes sjezd do dvora mlýna bylo zapotřebí změnit příčný sklon vozovky. Tyto dodatečné práce si vyžádaly zvýšení nákladů asi o 500 tisíc korun.

 

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem KARETA, s. r. o., Bruntál, a Doprastav, a. s., Bratislava. Konečná cena za tuto zakázku činí 29,885 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny 18. května 2015. „Touto stavbou jsme rekonstruovali další úsek na důležitém silničním tahu II/432.Nyní už je většina této trasy ve výborném technickém stavu.  Za posledních pět let jsme na této silnici realizovali osm investičních akcí přibližně za 220 milionů korun,“ shrnul ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

 

Na silnici II/432 byly v posledních letech nebo jsou aktuálně realizovány tyto rekonstrukce:

• 2010: oprava sesuvu v úseku Koryčany - Jestřabice za 6,8 mil. Kč,

• 2011: rekonstrukce úseku Koryčany - Jestřabice a úseku Roštín - Cetechovice v celkové hodnotě 32,4 mi. Kč,

• 2013: rekonstrukce úseku mezi Cetechovicemi a silnicí I/50 za 62 mil. Kč,

• 2014: dokončena rekonstrukce úseku Vážany - Jarohněvice za 11,7 mil. Kč,

• 2014: dokončena rekonstrukce průtahu Cetechovicemi za 8,3 mil. Kč,

• 2014: dokončena rekonstrukce dalšího úseku mezi Koryčanami a Jestřabicemi za 27,8 mil. Kč,

• 2014: dokončena rekonstrukce průtahu Zdounkami za 16,8 mil. Kč,

• 2015: dokončena rekonstrukce úseku Střílky – Lískovec za 24,5 mil. Kč.

 

Zdroj: TZ, Krajský úřad Zlínského kraje Renata Škrobálková tisková mluvčí

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Restaurace a kavárna Scéna

Nabízíme posezení v příjemném prostředí kavárny a restaurace s širokým výběrem jídel ...

Restaurace ikona
Restaurace

Music club TABU

Jediný DESIGN CLUB v Kroměříži. GOOD DRINKS - GOOD FRIENDS - GOOD MUSIC - 80. a 90. ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Arcibiskupský zámek

Renesanční stavba, na jejímž místě stálo hradisko patrně již v době Velkomoravské říš...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada je přírodně krajinářský park se zahradními stavbami - Rybářský pav...

Historie města

... přezdívané Hanácké Athény ... Prvopočátky města jsou přisuzovány trhové vsi, k...

 
 
 

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý